آراد بژ روشن 80*80

بسته بندی:
  • تعداد در هر جعبه : 3 عدد
  • تعداد جعبه بر روی هر پالت : 20 عدد
  • متراژ در هر جعبه : 1/87 مترمربع
  • متراژ بر روی هر پالت : 37/40 مترمربع
  • وزن در هر جعبه : 49 کیلوگرم
  • وزن بر روی هر پالت : 980 کیلوگرم
  • واحد شمارش : مترمربع m2
.
توضیحات مختصر
تعداد در هر جعبه
3 عدد
تعداد جعبه بر روی هر پالت
20 عدد
متراژ در هر جعبه
1/87 مترمربع
متراژ بر روی هر پالت
37/40 مترمربع
وزن در هر جعبه
49 کیلوگرم
وزن بر روی هر پالت
980 کیلوگرم
واحد شمارش
مترمربع m2