وودپایپ قهوه ای روشن 60*30

بسته بندی:
  • تعداد در هر جعبه : 6 عدد
  • تعداد جعبه بر روی هر پالت : 72 عدد
  • متراژ در هر جعبه : 1/08 مترمربع
  • متراژ بر روی هر پالت : 77/76 مترمربع
  • وزن در هر جعبه : 22/5 کیلوگرم
  • وزن بر روی هر پالت : 1620 کیلو گرم
  • واحد شمارش : مترمربع m2
0
توضیحات مختصر
تعداد در هر جعبه
6 عدد
تعداد جعبه بر روی هر پالت
72 عدد
متراژ در هر جعبه
1/08 مترمربع
متراژ بر روی هر پالت
77/76 مترمربع
وزن در هر جعبه
22/5 کیلوگرم
وزن بر روی هر پالت
1620 کیلو گرم
واحد شمارش
مترمربع m2