آندریا قهوه ای تیره 90*15

بسته بندی:
  • تعداد در هر جعبه : 10 عدد
  • تعداد جعبه بر روی هر پالت : 60 عدد
  • متراژ در هر جعبه : 1/33 مترمربع
  • متراژ بر روی هر پالت : 79/80 مترمربع
  • وزن در هر جعبه : 30 کیلوگرم
  • وزن بر روی هر پالت : 1800 کیلوگرم
  • واحد شمارش : مترمربع m2
.
توضیحات مختصر
تعداد در هر جعبه
10 عدد
تعداد جعبه بر روی هر پالت
60 عدد
متراژ در هر جعبه
1/33 مترمربع
متراژ بر روی هر پالت
79/80 مترمربع
وزن در هر جعبه
30 کیلوگرم
وزن بر روی هر پالت
1800 کیلوگرم
واحد شمارش
مترمربع m2