لاوین کرم روشن 80*80

بسته بندی:
  • تعداد در هر جعبه : 4 عدد
  • تعداد جعبه بر روی هر پالت : 36 عدد
  • متراژ در هر جعبه : 1/44 متر مربع
  • متراژ بر روی هر پالت : 51/84 مترمربع
  • وزن در هر جعبه : 30 کیلوگرم
  • وزن بر روی هر پالت : 1080 کیلوگرم
  • واحد شمارش : مترمربع m2
.
توضیحات مختصر
تعداد در هر جعبه
4 عدد
تعداد جعبه بر روی هر پالت
36 عدد
متراژ در هر جعبه
1/44 متر مربع
متراژ بر روی هر پالت
51/84 مترمربع
وزن در هر جعبه
30 کیلوگرم
وزن بر روی هر پالت
1080 کیلوگرم
واحد شمارش
مترمربع m2