اورست کرم تیره 120*60

بسته بندی:
  • تعداد در هر جعبه : 3 عدد
  • تعداد جعبه بر روی هر پالت : 20 عدد
  • متراژ در هر جعبه : 2/16 مترمربع
  • متراژ بر روی هر پالت : 43/20 مترمربع
  • وزن در هر جعبه : 60 کیلوگرم
  • وزن بر روی هر پالت : 1200 کیلوگرم
  • واحد شمارش : مترمربع m2
.
توضیحات مختصر
تعداد در هر جعبه
3 عدد
تعداد جعبه بر روی هر پالت
20 عدد
متراژ در هر جعبه
2/16 مترمربع
متراژ بر روی هر پالت
43/20 مترمربع
وزن در هر جعبه
60 کیلوگرم
وزن بر روی هر پالت
1200 کیلوگرم
واحد شمارش
مترمربع m2