بسته بندی:
  • تعداد در هر جعبه : 5 عدد
  • تعداد جعبه بر روی هر پالت : 63 عدد
  • متراژ در هر جعبه : 1/35 مترمربع
  • متراژ بر روی هر پالت : 85/05 مترمربع
  • وزن در هر جعبه : 30 کیلوگرم
  • وزن بر روی هر پالت : 1890 کیلوگرم
  • واحد شمارش : مترمربع m2
.
مشخصات کاشی لیست جستجو
نام طرح
سوکا
سایز
90*30
قالب طرح
سنگ
رنگ
کرم روشن
نوع قطعه
دکور
توضیحات مختصر
تعداد در هر جعبه
5 عدد
تعداد جعبه بر روی هر پالت
63 عدد
متراژ در هر جعبه
1/35 مترمربع
متراژ بر روی هر پالت
85/05 مترمربع
وزن در هر جعبه
30 کیلوگرم
وزن بر روی هر پالت
1890 کیلوگرم
واحد شمارش
مترمربع m2
گروه
گروه